AKADÉMIA LYCONET MARKETÉRA

Podmienky pre získanie BEZPLATNÉHO prístupu do ONLINE akadémie len pre členov SPEED UP TEAMU:

  1. menný zoznam minimálne so 150 menami (foto poslať na info@cbcity.sk)
  2. nahrávka vlastného príbehu (poslať na info@cbcity.sk)

Ak nespĺňate podmienky, je možné akadémiu zakúpiť za 57,- Eur a získať prístup na jeden rok.

AKADÉMIA PRE OBCHODNÝCH PARTNEROV CBW